Katedra za HIRURGIJU - Katedra za HIRURGIJU

Go to content

Main menu:

Razvoj Katedre 1960-2013

Razvoj Katedre 1960-2013

Oblici nastave koju sprovodi Katedra

Šefovi Katedre 1960-2013

Katedra za HIRURGIJU - danas

Saradnici Katedre 1960-2000

Objavljeni udžbenici,monografije i druga sredstva u edukaciji od strane Katedre

Višegodišnji naučno-istraživački projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA ZA HIRURGIJU

je praktično formirana osnivanjem Medicinskog fakulteta maja 1960. godine iako njene prave aktivnosti započinju tek januara 1962. godine dolaskom prof.dr Dragoljuba Dimkovića za načelnika grupe hirurških odeljenja Kliničke bolnice u Novom Sadu (opšta hirurgija, ortopedija i traumatologija, urologija, dečja hirurgija, anestezija i reanimacija, neurohirurgija). Ova grupa proširena novoformiranim odeljenjem za plastičnu hirurgiju, 1963. godine zvanično prerasta u Kliniku za hirurške bolesti Kliničke bolnice, kao zdravstvenu, nastavnu i naučno-istraživačku ustanovu, i nastavnu bazu Katedre za hirurgiju sa ratnom hirurgijom koju su sačinjavali jedan vanredni profesor hirurgije (prof.dr D. Dimković, kao šef Katedre), jedan vanredni profesor anestezije i reanimacije (prof.dr S. Kovačev) i jedan docent neurohirurgije (doc.dr M. Perišić). Redovna nastava iz predmeta HIRURGIJA SA RATNOM HIRURGIJOM za studente medicine prve generacije je počela oktobra 1964. godine, kada je Katedra obogaćena za jednog višeg predavača (prim.dr D. Jeremić), tri docenta (doc. dr N. Obradović, doc. dr D. Jovanović i doc.dr K. Janča) i tri asistenta (ass.dr M. Berić, ass.dr M. Hadnadjev i ass.dr B. Bogdanov).

 

vrh stranice

Kasnijim uvodjenjem novih oblika dodiplomske nastave (nastava iz predmeta HIRURGIJA po izmenjenom programu u odnosu na dotadašnji predmet HIRURGIJA SA RATNOM HIRURGIJOM za studente medicine, nastava iz predmeta OPŠTA HIRURGIJA za studente stomatologije, nastava iz predmeta SURGERY za studente medicine na Engleskom jeziku), poslediplomske specijalističke nastave (usmerena nastava iz HIRURGIJE za lekare na specijalizaciji hirurških grana medicine, usmerena nastava iz HIRURGIJE za lekare na specijalizaciji opšte medicine) i poslediplomske magistarske nastave iz HIRURGIJE na raznorodnim magistarskim studijama, kao i mentorstva u okviru hirurških specijalizacija odn. užih specijalizacija i hirurški usmerenih doktorskih disertacija, KATEDRA ZA HIRURGIJU se postepeno razvijala i danas razvila u najveću i najbrojniju katedru Medicinskog fakulteta sa ukupno 72 nastavnika i saradnika (11 redovnih profesora, 11 vanrednih profesora, 19 docenata, 23 asistenta i 8 asistenata-pripravnika).

vrh stranice

Od osnivanja KATEDRE ZA HIRURGIJU do danas njom su rukovodili sledeći nastavnici:
1962-1980 : prof.dr Dragoljub Dimković, hirurg - osnivač Katedre

1980-1983 : prof.dr Milenko Berić, urolog

1983-1986 : prof.dr Branislav Bogdanov, hirurg-plastičar

1986-1988 : prof.dr Kosta Janča, urolog

1988-1990 : prof.dr Aleksandar Momčilović, neurohirurg

1990-1994 : prof.dr Petar Petrović, hirurg

1994-2003 : prof.dr Svetolik Avramov, hirurg

2003 -2013: prof.dr Miroslav Milankov, ortoped

2013 - doc. dr Janko Pasternak, hirurg

Interesantno je pomenuti da je Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu do sada dao dva REKTORA Univerziteta i da su obojica sa Katedre za hirurgiju (prof.dr D.Dimković  i  prof.dr S.Avramov), kao i činjenicu da su dva Šefa Katedre za hirurgiju (prof.dr D.Dimković  i  prof.dr A.Momčilović) jedan period bili DEKANI Medicinskog fakulteta.

Sekretari Katedre za hirurgiju su bili :

1969-1976 : ass.dr Dušan Pajić, dečji hirurg

1976-1988 : ass.dr Svetolik Avramov, hirurg

1988-1994 : ass.dr Dragoljub Zoričić, hirurg

1994-2003: ass.dr Svetozar Sečen, hirurg

2003-2013:ass.pripr.dr Zoran Gojković,ortoped

 

vrh stranice

Danas KATEDRA ZA HIRURGIJU funkcioniše u 11 nastavnih baza :

Ortopedija sa traumatologijom

Milankov Miroslav, redovni profesor
Savić Dragan, redovni profesor
Stanković Milan, redovni profesor
Ninković Srđan, vanredni profesor
Gojković Zoran, docent
Harhaji Vladimir, docent
Janjić Nataša, docent
Rašović Predrag, docent
Obradović Mirko, asistent
Vranješ Miodrag, asistent

Kardiohirurgija

Kovačević Pavle, redovni profesor
Šušak Stamenko, redovni profesor
Redžek Aleksandar, vanredni profesor
Rosić Milenko, docent
Velicki Lazar, docent
Okiljević Bogdan, asistent

Neurohirurgija

Cigić Tomislav, redovni profesor
Vuleković Petar, redovni profesor
Đilvesi Đula, docent
Papić Vladimir, docent
Golubović Jagoš, asistent
Horvat Igor, asistent
Jelača Bojan, asistent
Karan Mladen, asistent

Vaskularna hirurgija

Pasternak Janko, vanredni profesor, šef Katedre
Nikolić Dragan, docent
Marković Vladimir, asistent
Milošević Đorđe, asistent
Budakov Nebojša, asistent

Urologija

Đozić Jasenko, redovni profesor
Marušić Goran, redovni profesor
Levakov Ivan, vanredni profesor
Sekulić Vuk, vanredni profesor
Vojinov Saša, vanredni profesor
Bogdanović Jovo, docent
Jeremić Dimitrije, docent
Živojinov Srđan, docent
Đozić Senjin, asistent
Milošević Uroš, asistent
Popov Mladen, asistent pripravnik

Onkološka hirurgija

Petrović Tomislav, redovni profesor
Vicko Ferenc, vanredni profesor
Lukić Dejan, asistent
Ranisavljević Milan, asistent

Protić Mlađan, docent

Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Janjić Zlata, redovni profesor
Jovanović Mladen, docent
Nikolić Jelena, docent
Đermanov Nenad, asistent
Marinković Marija, asistent

Abdominalna i endokrina hirurgija

Ivanov Dejan, redovni profesor
Milošević Pavle, redovni profesor
Milošević Zoran, redovni profesor
Šarčev Katarina, vanredni profesor
Veljković Radovan, vanredni profesor
Gluhović Aleksandar, docent
Korica Milan, docent
Petaković Goran, docent

Grudna hirurgija

Ilić Miroslav, redovni profesor

Đurić Dejan, vanredni profesor
Koledin Miloš, vanredni profesor
Milovančev Aleksandar, vanredni profesor
Bijelović Milorad, docent
Kuhajda Ivan, docent

Dečja hirurgija

Gajdobranski Đorđe, redovni profesor
Grebeldinger Slobodan, redovni profesor
Jokić Radoica, redovni profesor
Varga Jan, redovni profesor
Bukarica Svetlana, vanredni profesor
Marić Dušan, vanredni profesor
Antić Jelena, docent
Komarčević Aleksandar, docent
Milankov Vukadin, asistent
Đan Vladimir, asistent
Fratrić Ivana, asistent
Đermanov Marina, saradnik u nastavi

 

vrh stranice

 

Ovoj listi treba dodati i imena brojnih izabranih saradnika KATEDRE ZA HIRURGIJU iz njenih nastavnih baza van univerzitetskih klinika u zdravstvenim centrima Vojvodine (Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Kikinda, Vršac, Senta i Vrbas).

 

Prim. dr Dimitrije Stojšić Zdravstveni centar Sr.Mitrovica

Prim. dr Nemanja Ljubišić       Zdravstveni centar Sr.Mitrovica

Prim. dr Petar Pušin              Zdravstveni centar Subotica

Dr Atila Čengeri            Zdravstveni centar Subotica

Dr Kornelija Jakšić-Horvat      Zdravstveni centar Subotica

Prim. dr Rodoljub Popov         Zdravstveni centar Zrenjanin

Dr Djordje Prica            Zdravstveni centar Zrenjanin

Dr Predrag Šarić           Zdravstveni centar Sombor

Dr Čedomir Simin          Zdravstveni centar Sombor

Prim. dr Borislav Mrkić  Zdravstveni centar Kikinda

Dr Aca Grujić                        Zdravstveni centar Kikinda

Dr Emil Farkaš             Zdravstveni centar Senta

Dr Miodrag Mrkšić                 Zdravstveni centar Senta

Dr Branimir Jovanović   Zdravstveni centar Vrbas

Dr Milovan Sandić         Zdravstveni centar Vrbas

Dr Jovan Janjić             Zdravstveni centar Vrbas

Dr Slavko Timotijević     Zdravstveni centar Vršac

Dr Zoran Ilić                 Zdravstveni centar Vršac

 

vrh stranice

Ovo je prilika da se setimo imena svih onih nastavnika i saradnika Katedre za hirurgiju, koji više nisu sa nama, ali su tokom svih ovih godina bitno doprineli njenom razvoju :

REDOVNI PROFESORI

prof.dr Dragoljub Dimković,

prof.dr Sever Kovačev,

prof.dr Kosta Janča,

prof.dr Dimitrije Jeremić,

prof.dr Petar Petrović,

prof.dr Branislav Bogdanov,

prof.dr Dušan Jovanović,

prof.dr Aleksandar Momčilović,

ass.dr Miroslav Negrojević,

prof dr Stasa Stojanovic,

prof.dr Nenad Obradović,

prof.dr Branislav Bogdanov,

prof.dr Dušan Jovanović,

prof.dr Dušan Pajić,

prof.dr Želimir Mikić,

prof.dr Jovan Krajčinović,

prof.dr Dimitrije Ristić,

prof.dr Stevan Obradović,

prof.dr Ninoslav Radovanović,

prof.dr Branislav Daničić,

prof.dr Slobodan Petrović,

prof.dr Aleksandar Momčilović,

prof.dr Aleksandar Jovanović,

prof.dr Stanisalv Stojanović,

prof.dr Jovan Stojkov,

prof.dr Stevan Vukadinović,

prof.dr Dragoljub Zoričić,

prof.dr Milan Mirković,

prof.dr Đorđe Janjić,

prof. dr Marija Cvejanov-Janča,

prof. dr Ljubomir Popović,

prof.dr Radmila Kolak,

prof.dr Aleksandar Miličić,

prof.dr Svetozar Nićin,

prof.dr Đorđe Jajić,

prof.dr Miroslava Pjević,

prof.dr Svetolik Avramov,

prof.dr Milan Breberina,

prof.dr Radovan Cvijanović,

prof.dr Goran Ercegan,

prof.dr Pavle Jeremić,

prof.dr Smilja Marinković,

prof.dr Bogoljub Mihajlović,

prof.dr Svetozar Sečen,

prof.dr Tibor Somer,

prof.dr Dušanka Dobanovački,

prof.dr Lazar Petković,

 

 

 

VANREDNI PROFESORI

prof.dr Milenko Berić,

prof.dr Milenko Došen,

prof.dr Srdjan Živojnović,

prof.dr Borislav Savić,

prof.dr Živorad Jocić,

prof.dr Stevan Nastasić,

prof.dr Mirjana Majdevac,

prof.dr Borisalv Baroš,

prof.dr Milana Obradović Tomašev,

prof.dr Željko Kojadinović

 

DOCENTI

doc.dr Milutin Perišić

doc.dr Slobodan Vlajković

doc.dr Jožef Jašo

doc.dr Boris Zagoričnik

doc.dr Ljubica Pejakov

doc. dr Vladimir Vukobratov

 

Asistenti

ass.dr Milorad Hadnadjev,

ass.dr Božidar Kaurinović,

ass.dr Dušan Bonert,

ass.dr Henrijeta Švab,

ass.dr Vladimir Šarčev,

ass.dr Mirjana Vujić,

ass.dr Severin Zavišić,

ass.dr Miloš Tubić,

ass.dr Jožef Lavač,

ass.dr Bogdan Macedonić,

ass.dr Mladen Stanić,

ass.dr Miroslav Negrojević,

ass.dr Jovan Pfau,

ass.dr Jan Seleštiansky,

ass.dr Bogoljub Mihajlović,

ass.dr Mikloš Fabri,

ass.dr Živojin Jonjev,

ass.dr Vladimir Tomašević,

ass.dr Vladimir Galetić,

ass.dr Miroslav Mihalj,

ass.dr Nemanja Kovačev

ass.pr.dr Aleksandar Nikolić,

 

 

vrh stranice

 

Nastavnici i saradnici KATEDRE ZA HIRURGIJU su u proteklom vremenu objavili mnoštvo udžbenika, priručnika, monografija i drugih publikacija medju kojima posebno ističemo :

 

1.   D.Dimković: Politrauma, Medicinski fakultet, Novi Sad 1977.

2.   N.Obradović i M. Mirković: poglavlje - Abdominalni zid; U: Petković S. i Budakov S.: Hirurgija - udžbenik za medicinare i lekare, Medicinska knjiga, Beograd, 1990.

3.   N.Obradović i B.Gudurić: poglavlje - Hirurgija želuca i duodenuma; U: Petković S. i Budakov S.: Hirurgija - udžbenik za medicinare i lekare, Medicinska knjiga, Beograd, 1990.

4.   P. Petrović, S. Avramov, J. Pfau, T. Horvat, M. Fabri J. Obradović:poglavlje - Hirurgija arterija ;U Gerzić Z. i Dragović B.: Osnovi hirurgije, Medicinska knjiga, Beograd, 1994.

5.   Pajić D. i sar.:Dečja hirurgija - za studente medicine, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1992.

6.   Somer T. i Avrmov S.: Dijagnostika povreda, Visio Mundi Acc. Press, Novi Sad, 1993.

7.   Avramov S. i Somer T.: Savremeni pravci zbrinjavanja povredjenih, SLD - DLV, Novi Sad, 1992.

8.   Zagoričnik B. i sar.: Proktološka hirurgija, Medicinski fakultet, Novi Sad,1992.

9.   Krajčinović J., Mikić Ž., Pajić D.: Hirurgija lokomotornog aparata I deo, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1990.

10. Janjić Đ., Jovanović A., Vukadinović S.: Hirurgija lokomotornog aparata II deo, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1992.

11. Somer T., Miličić A., Ercegan G.: Praktikum hirurgije lokomotornog aparata, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1995.

12. Stojkov J.: Osnovi urologije i endourologije, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1990.

13. Ristić D.: Idiopatska varikokela i neplodnost u muškaraca, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1988.

14. Daničić B. i Stevović D.: Sepsa u abdominalnoj hirurgiji, Visio Mundi Acc. Press, Novi Sad, 1993.

15. Somer T., Janjić Đ., Avramov S.: Implantati u hirurgiji, Visio Mundi Acc. Press,Novi Sad, 1993.

16. Momčilović A.: Kraniocerebralne povrede, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1985.

17. Avramov S. i Somer T.: Terapija povreda, Norden Tech, Novi Sad, 1994.

18. Somer T. i Avramov S.: Komplikacije povreda, Visio Mundi Acc. Press, Novi Sad, 1995.

19. Somer T. i Avramov S.: Tretman povreda, Visio Mundi Acc. Press,Novi Sad, 1999.

20.    Milankov, M.: Lečenje nespecifične infekcije kosti protočnom drenažom, Offset print, Novi Sad, 1996.

21.    Aleksandar Gluhović, Zoran Parčetić, Milorad Popović Hirurgija preponskih kila, Visio mundi academic press, Novi Sad, 2005.

22.    Vuleković Petar, Tomislav Cigić, Željko Kojadinović . Osnovi neurohirurgije, Med. fak. Novi Sad 2010

23.    Borišev V: Aktuelni problemi dečje traume, Univerzitet-Medicinski fakultet, Novi Sad, 2000

24.    Pajić VD: Hirurgija, odabrana poglavlja. Symbol, Novi Sad 2009.

25.    Svetozar Sečen, Radovan Veljković: SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INGVINALNIH KILA, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad 2006.,

26.    Radovan Cvijanović, Svetozar Sečen, Radovan Veljković: SAVREMENI PRISTUP OPERATIVNOM LEČENJU INCIZIONIH KILA, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad 2006.,

27.    Breberina M, Skrička T, Košorok P, Dobanovački D: Stome Novi Sad 2002

28.    Dobanovački D. The Umbilicus. Novi Sad Ortomedics 2003

29.    Dobanovački D. i sar. Kongenitalne anomalije i oboljenja reproduktivnih organa u razvojnom dobu. Novi Sad Leonardo; 2007

30.    Dobanovački D. Atlas kongenitalnih anomalija i oboljenja spoljašnjih genitalija u razvojnom dobu. Novi Sad Leonado; 2007

31. Gavrilović S, Popović M, Mačvanin Dj, Gvozdenović Lj: Uticaj anestetika na funkciju jetre alkoholisanih pacijenata (drugo izmenjeno izdanje). "Zora", Novi Sad, 1998.

32. Gvozdenović Lj : Šok. "informatika" I "Zora",Novi Sad, 1999.

33. Gavrilović S, Popović M, Mačvanin Dj, Gvozdenović Lj: Akutne intoksikacije (urgentna terapija). "Zora", Novi Sad, 2000.

34. Gvozdenović Lj, Gavrilović S: Shock update, Universitet u Novom Sadu,

 

vrh stranice

Katedra za hirurgiju je tokom ovog perioda uradila nekoliko višegodišnjih naučno-istraživačkih projekata medju kojima posebno ističemo :

 

- 1965-1970         Limfna drenaža u eksperimentalnim uslovima

(rukovodilac : prof.dr Dragoljub Dimković)

- 1970-1975         Akutni pankreatitis

(rukovodilac : doc.dr Nenad Obradović)

- 1975-1980         Eksperimentalna transplantacija bubrega

(rukovodilac : prof.dr Dragoljub Dimković)

- 1985-1990         Transplantacija tkiva i organa

(rukovodilac : prof.dr Srdjan Živojnović)

- 1990-1995         Integralno rešavanje traume

(rukovodilac : prof.dr Svetolik Avramov)

- 1995-2000         Kliničko - forenzička istraživanja povreda

(rukovodilac : prof.dr Svetolik Avramov)

 

vrh stranice

 

 
Back to content | Back to main menu