Literatura - Katedra za HIRURGIJU

Go to content

Main menu:

StudentiOsnovni udžbenici :


1. Z. Gerzić, M. Dragović : Osnovi hirurgije, Medicinska knjiga, Beograd 1994.
2. Ž.Maksimović, glavni urednik, HIRURGIJA – udžbenik za studente, CIBID, Medicinski fakultetet Univerziteta u Beogradu, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, 2013.
3. Biljana Drašković urednica, ANESTEZIJA sa perioperativnom mediinom, Novi Sad, Medicinski fakultet, 2014.
4. Zlata Janjić, urednica, Platična rekonstruktivna i estetska hirrugija, Novi Sad, Medicinski fakultet, 2014.
5. Radioica Jokić i Dušanka Dobanovački, urednici, DEČJA HIRURGIJA, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2013.
6. Petar Vuleković, Tomislav Cigić, Željko Kojadinović, urednici, OSNOVE NEUROHIRURGIJE,Medicinski fakultet, Novi Sad, 2012.
7. Goran Marušić, urednik, UROLOGIJA,Medicinski fakultet, Novi Sad, 2016.
8. Krajčinović J., Mikić Ž., Pajić D. : Hirurgija lokomotornog aparata. I deo. Udžbenik zastudente opšte medicine o stomatologije. Medicimski fakultet Novi Sad, 1990.
9. Krajčinović J., Mikić Ž., Pajić D. : Hirurgija lokomotornog aparata. I I deo. Udžbenik zastudente opšte medicine o stomatologije. Medicimski fakultet Novi Sad, 1990
10. M. Dragović : Urgentna hirurgija, Medicinska knjiga, Beograd – Zagreb , 1984.
11.
ZBIRKA TEST PITANJA Katedre za HIRURGIJU, Medicinskog fakultate u Novom Sadu
12. Surgical Techniques - Textbook for medical students, Edited by Mihály Boros, University of Szeged, Faculty of Medicine, Institute of Surgical Research, ISBN 963 482 785 3, Szeged, 2006
13.Schwartz’s Principles of Surgery, ISBN: 978-0-07-180092-1, McGraw-Hill Education, 2015

Dodatni udžbenici :

1. M. Đorđević : Hidrocefalus
2. M.Janičijević : Tumori mozga
3. A.Momčilović : Kraniocerebralne povrede
4. Tindall, Cooper, Barrow : The Practice of Neurosurgery
5. Đozić J. : Akutni skrotum
6. Stojkov J. : Odabrana poglavlja iz urologije sa praktikumom
7. Ristić : Lečenje varikocele
8. Borišev : Povrede glave u dece, medicinski fakultet Novi Sad , 1990
9. Borišev V.: Neurotrauma u politraumatizmu dečjeg uzrasta, medicinski fakultet Novi Sad , 1995
10. Borišev V. : Aktuelni problemi dečije traume, Medicinski fakultet Novi Sad, 2000.
11. Z. Milošević : Dijagnostička peritonealna lavaža kod tupe povrede abdomena, Medicinski fakultet Novi Sad,
12. Somer T., Janjić Đ., Avranov S., Implantati u hirurgiji, monografija, Visio Mundi Academic Press , Novi Sad, 1993.
13. Somer T., Avranov S., Dijagnostika povreda , monografija, Visio Mundi Academic Press , Novi Sad, 1993.
14. Somer T.,Avranov S., Terapija povreda , monografija, Visio Mundi Academic Press , Novi Sad, 1994.
15. Somer T., Avranov S., Komplikacije povreda , monografija, Visio Mundi Academic Press , Novi Sad, 1995.
16. Miličić A., Povrede kičme, monografija, Visio mundi Academic Press, Novi Sad, 1996.
17. Milankov M., Lečenje nespecifične infekcije kosti protočnom drenažom, Offset print, Novi Sad, 1996.
18.
Skripta iz hirurgije
19. Gavrilović S, Popović M, Mačvanin Dj, Gvozdenović Lj: Uticaj anestetika na funkciju jetre alkoholisanih pacijenata (drugo izmenjeno izdanje). "Zora", Novi Sad, 1998.
20. Gvozdenović Lj : Šok. Medicinski fakultet, Novi Sad, 2013.
21. Gavrilović S, Popović M, Mačvanin Dj, Gvozdenović Lj: Akutne intoksikacije (urgentna terapija). "Zora", Novi Sad, 2000.
22. Gvozdenović Lj, Gavrilović S: Shock update, Universitet u Novom Sadu, Medicisnki fakultet, 2000.
23.
J.Mladenovic, OPŠTA I RATNA HIRURGIJA za studente opšte medicine i stomatlogije, Medicinski fakultet, Priština, 2008.(PREPORUKA)
24. R.Cvijanović i sar. TEHNIKE LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA U ABDOMINALNOJ HIIRURGIJI, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2013.
25.
SKRIPTA IZ HIRURGIJE (anestezija, abdominalna, kardiotorakalna i vaskularna hirurgija) sa TEST pitanjima na engleskom jeziku (PREPORUKA!)
26.
M. Dragović, M. Todorović i sar. URGENTNA I RATNA HIRUGIJA
27.
Osnovne hirurške tehnike (knjiga na engleskom - PREPORUKA!)
28. Dobanovački D. : The umbillicus – Seminar lectures, Ortomedics Novi Sad , 2003-12-12PREDAVANJA NA ENGLESKOM JEZIKU ZA I godinu medicine na engleskom jeziku iz predmeta
UVOD U KLINIČKU PRAKSU
:
1. WORK ORGANIZATION OF HEALTH CARE INSTITUTIONS
2.ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY

 
Back to content | Back to main menu