Ispit - Katedra za HIRURGIJU

Go to content

Main menu:

Studenti > Ispit iz HIRURGIJE
ISPIT iz HIRURGIJE

TEST - obavezan za sve studente, test je eliminacioni, polae se pismeno u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu po blagovremeno objavljenom rastporedu u prostorijama Katedre za HIRURGIJU, a da bi obezbedio prolaznost na testu student treba da ostvari uspeh od 0,8 (da tačno odgovori na 80% postvljenih pitanja)

 

 

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA - sastoji se iz : obrade jednog kliničkog slučaja, tumačenja jednog nalaza iz domena dijagnostike i izvodjenja jedne od vetina (prema Katalogu vetina iz HIRURGIJE)

Praktični deo ispita se polae kod jednog od nastavnika - člana Ispitne komisije, najmanje 48 časova pre termina predvidjenog za usmeni deo ispita, u terminu koji kandidat dogovori sa nastavnikom (ako je predvidjeni nastavnik odsutan, predsednik Komisije će odrediti drugog nastavnika)

Nastavnik-član ispitne komisije obavetava predsednika Ispitne komisije o rezultatu polaganja praktičnog dela ispita za svakog kandidata koji izadje na ispit pismenim putem, sa tim da ovaj izvetaj sadri : ime i prezime kandidata, broj dosijea, datum polaganja, sadraj ispita i konačnu ocenu sa potpisom (ovaj izvetaj uz Indeks, student mora deponovati kod tehničkog sekretara Katedre za HIRURGIJU, g-din DARKO KOTLAJA /tel:021/4843219 / najkasnije dan pre termina za polaganje usmenog dela ispita)

Kandidat koji nije poloio praktični deo ispita nema pravo izlaska na usmeni deo ispita.

 

 

 

USMENI DEO ISPITA - se odrava u navedene termine rasporeda pologanja ispita u odredjenim prostorijama nastavnih baza Katedre za HIRURGIJU.

Ispitne prijave, Indeksi (sa izvetajima sa praktičnog dela ispita), Ispitni protokol i Ispitna pitanja tehnički sekretar Katedre upućuje u odgovarajuće prostorije nastavanih baza, gde se ispit odrava i predaje ih Predsedniku Ispitne komisije ( ili profesoru, koji ga zamenjuje ) tačno u 9,00 časova.

Ovaj deo ispita se polae grupno, sa tim to se nakon izvlačenja pitanja studentima daje najvie 15 min. za pripremu osnovnog koncepta a potom započinje ispitivanje.

Ispit se zavrava upisivanjem ocene u Protokol, Ispitnu prijavu i Indeks uz potpise i faksimile svih prisutnih nastavnika.

 

 

ISPITNEKOMISIJE iz HIRURGIJE

 

I ISPITNA KOMISIJA - ponedeljkom

( biblioteka klinike za ortopedsku hirurgiju , 9h )

prof.dr J.Đozić - predsednik

prof.dr P.Milošević

prof.dr M.Milankov

prof.dr D.Savić

prof.dr J.Varga

prof.dr M.Ilić

prof.dr R.Jokić

prof.dr A.Ređzek

prof.dr M.Tatić

doc.dr D.Đurić

doc.dr M.Jovanović

 

 

II ISPITNA KOMISIJA - utorkom

( biblioteka klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju , 9h )

prof.dr T.Cigić - predsednik

prof.dr P.Kovačević

prof.dr K.Šarčev

prof.dr V.Sekulić

prof.dr D.Marić

doc.dr S.Bukarica

doc.dr D. Nikolić

doc.dr S.Vicković

doc.dr S.Ninković

doc.dr A.Uram Benka

doc.dr J.Antić

 

III ISPITNA KOMISIJA - sredom

( biblioteka klinike za ortopedsku hirurgiju , 9h )

prof.dr Z.Janjić - predsednica

prof.dr Z.Horvat

prof.dr S.Grebeldinger

prof.dr B.Drašković

prof.dr Z.Milošević

prof.dr M.Stanković

prof.dr S.Šušak

prof.dr R.Veljković

doc. dr A.Komarčević

doc.dr I.Levakov

doc.dr G.Petaković

doc.dr F.Vicko

doc.dr G.Jovanović

doc.dr Đ.Đilvesi

 

 

IV ISPITNA KOMISIJA - četvrtkom

( biblioteka klinike za ortopedsku hirurgiju , 9h )

prof.dr Lj.Gvozdenović - predsednica

prof.dr Đ.Gajdobranski

prof.dr D.Ivanov

prof.dr M.Koledin

prof.dr S.Vojinov

doc.dr M.Protić

doc.dr Z.Gojković

doc.dr V.Papić

doc.dr A.Uvelin

doc.dr L.Velicki

doc.dr S.Živojinov

doc.dr I.Kuhajda

doc.dr D.Jeremić

 

V ISPITNA KOMISIJA - petkom

( biblioteka klinike za vaskularnu transplantacionu hirurgiju , 9h )

prof.dr S.Sečen - predsednik

prof.dr G.Marušić

prof.dr P.Vuleković

prof.dr T.Petrović

prof.dr J.Pasternak

doc.dr J.Bogdanović

doc.dr V.Harhaji

doc.dr D.Radovanović

doc.dr M.Rosić

doc.dr J.Nikolić

doc.dr M.Bijelović

doc.dr M. Korica

 

 
 
Back to content | Back to main menu